Naslovnica
25.9.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Novosti Predavanje "Autizam-intervencijski pristupi"
Predavanje "Autizam-intervencijski pristupi" PDF Ispis E-mail
Novosti
Srijeda, 09 Listopad 2019 06:38

autizam

Pozivamo vas na predavanje "Autizam-intervencijski pristupi" koje ?e održati prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar 14.10. (pon) u 19h u Kazalištu Mala scena / MZ Medveš?ak. Na predavanju ?e prof. dr. sc. Frey Škrinjar predstaviti osnovne zna?ajke autizma, u?estalost i uzroke, te inkluziji i intervencijskom pristupu osobama sa poreme?ajima iz spektra autizma. Predavanje je bodovano za lije?nike od strane Hrvatske lije?ni?ke komore (HLK). Ulaz slobodan.

 

Roditelji ne žele priznati istinu

Izostanak osmijeha, kontakta pogledom i mimike kod bebe, kao i zaostajanje u govoru ili poteško?e u usvajanju socijalnih vještina u prvim godinama života, mogu biti znakovi da s djetetom nešto nije u redu. Roditelji ?esto takvo ponašanje objašnjavaju rije?ima da se dijete "samo izgubilo" ili se "po?elo gasiti", no ono što ni jedan roditelj ne želi ?uti je da njegovo dijete ima autizam. U Hrvatskoj je registrirano 1.096 osoba s autizmom, iako se procjenjuje da realna brojka iznosi ?ak 22.000. Još poraznije zvu?i podatak da izme?u 500.000 do milijun Hrvata u obitelji ima autisti?nog ?lana. Razlog tako velikog nerazmjera je taj što roditelji ?esto ne znaju prepoznati ili sebi ne žele priznati kako njihovo dijete ima poreme?aj iz spektra autizma. Poreme?aj je to koji se ?etiri do pet puta ?eš?e javlja kod dje?aka nego kod djevoj?ica, a podaci koji ukazuju na to da neke obitelji imaju 50 do 100 puta ?eš?u vjerojatnost da ?e obiteljskom ?lanu biti dijagnosticiran autizam, potvr?uju genetsku ulogu tog poreme?aja. Kako roditelji mogu prepoznati znakove autizma, kako se nositi s ?injenicom da imaš autisti?no dijete, kako pomo?i djetetu da napreduje i ima kvalitetan i što je mogu?e normalniji život te uzrokuje li uistinu MMR cjepivo autizam kod djece, na ova je pitanja za tportal odgovorila doktorica Jasmina Frey Škrinjar, profesorica na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, ?lanica Hrvatske udruge za autizam te Me?unarodnog udruženja za promicanje prava i unaprje?enje kvalitete života osoba s autizmom.

Kako prepoznati simptome?

autizam

Autisti?no dijete se, lai?ki re?eno, povla?i u vlastiti svijet, a roditelji i okolina teško dopiru do njega. Traje cijeli život, a razvija se nakon 16 mjeseci dje?jeg razvoja koji do tada može biti bez teško?a. Prvi simptomi uglavnom se primje?uju prije tre?e godine života. Iako djeca s autizmom izgledaju kao i sva ostala djeca, ona ipak imaju znatne životne teško?e, koje postaju sve ve?e i izrazitije ako se na vrijeme ne zatraži pomo? stru?njaka kako bi se dijete uklju?ilo u odgovaraju?e programe usluga u zajednici. "Najraniji znakovi autizma mogu biti ve? izostanak ili kašnjenje u tepanju ili gugutanju (do 12 mjeseci starosti), izostanak osmijeha, živahnosti, mimike i kontakta pogledom. Dijete se ne odaziva na ime, izostaje korištenje jednostavnih gesta (pokazivanje željenog ili zanimljivog objekta, gesta 'pa-pa' na odlasku i sl.).

 

 

Kašnjenje u razvoju

Primje?ujemo kašnjenje ili odstupanje u razvoju govora, u 16. mjesecu života još ne izgovara niti jednu izoliranu rije?, u drugoj godini starosti dijete radije samo stereotipno ponavlja rije? ili frazu koju ?uje, gubi govor ili socijalne vještine koje je steklo, npr. osamljuje se u igri, ili ih uop?e ne razvija", pojasnila je prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar.

"Treba obratiti pozornost na to ima li dijete oskudan, neobi?an kontakt o?ima, odaziva li se kad ga se zove, pokazuje li interes za ljude, prati li i imitira ono što drugi ljudi i djeca rade, razumije li jezik, u kojoj mjeri može sura?ivati u jednostavnim igrama, ?ime se i kako samostalno igra, pokazuje li neke specifi?ne neobi?ne i intenzivne interese, uznemiruje li ga promjena rutine, je li dijete stereotipno u svom ponašanju i repetitivno se kre?e (vrti oko svoje osi, leprša rukama ili prstima, tapka po nekom mjestu na sebi), ima li pretjerane reakcije, je li hiperaktivno i nemirno i tako dalje", dodaje dr. Frey Škrinjar.

Uzrokuje li MMR cjepivo autizam?

Autizam je još uvijek medicinski fenomen za koji struka nema objašnjenje, zbog ?ega dolazi do poreme?aja. Jedna od teorija zablude koja je dobila puno pažnje, kako medija, tako i roditelja je navodna tvrdnja da MMR cjepivo kod djece uzrokuje autizam. Doktorica Frey Škrinjar isti?e da je ta kontroverzija s povezanoš?u nastanka autizma i cjepiva po?ela još 1998. godine, unato? tome što je sporno istraživanje ubrzo diskreditirano u samom ?asopisu u kojem je rad objavljen, te unato? tome što je autor A. J. Wakefield nakon objave rada isklju?en iz registra lije?nika. "Znanost nije dokazala povezanost autizma i cjepiva, no razumijem korijene tog uvjerenja kod roditelja djece s autizmom jer se naj?eš?e prvi, najuo?ljiviji simptomi autizama javljaju upravo u vrijeme primanja MMR cjepiva. Toliko je toga istraživano, napisano i re?eno u proteklih 19 godina, no previše ljudi ?ita selektivno, a struci postaje naporno bezuspješno tuma?enje uvijek istog", dodaje dr. Frey Škrinjar.

 

Izvor:

tportal.hr

VEZANI SADRŽAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.