Naslovnica
27.6.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home
PDF Ispis E-mail
Novosti
Srijeda, 21 OĹľujak 2018 09:11

veseli-prijateljiPozivamo vas na predavanje "Menopauza-simptomi i ublažavanje" koje ?e se održati 23.04. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/ u organizaciji Udruge Medikus. Na predavanju ?e predsjednica Udruge, dr Vesna Vu?i?evi? predstaviti simptomi menopauze, te metode ublažavanja tegoba i preporu?ene stilove prehrane. Predavanje se boduje sukladno Pravilniku Hrvatske lije?ni?ke komore. Za zdravstvene radnike ulaz slobodan!

 

 

Znakovi po?etka menopauze

1. Neredoviti menstrualni ciklusi

Promjene hormona utje?u na otpuštanje jajašca iz jajnika što može uzrokovati promijene u trajanju menstrualnog ciklusa, ?ine?i ih duljim ili kra?im narednih nekoliko mjeseci. Ta pojava može biti jedan od pokazatelja rane ili kasne perimenopauze (perioda prijelaza iz plodnosti u neplodnost). Neimanje menstrualnog ciklusa tri ili više mjeseci jednako kao i imanje obilnih menstruacija, osobito u kombinaciji s umorom i poteško?ama u disanju, zahtijevaju lije?ni?ki pregled (posebice ako je žena mla?a od 40 godina).

2. Valovi vru?ine

Znojenje i navale vru?ine uobi?ajene su pojave za perimenopauzu ?iji intenzitet i trajanje mogu varirati tijekom dana, a no?u uzrokovati nesanicu i poreme?aje spavanja. To se doga?a kao posljedica hormonalnih promjena, a izraženost simptoma druga?ija je kod svake žene. Perimenopauza može trajati izme?u dvije i petnaest godina. Nošenje prozra?ne odje?e poput pamuka i ostajanje hidriranim može pomo?i pri ublažavanju simptoma. Izbjegavanje ostalih uzroka valova vru?ine uklju?uju?i pretilost, alkoholiziranost, višak kofeina u organizmu, konzumiranje za?injene hrane, zasi?enosti mononatrijevim glutaminatom (prehrambenim aditivom koji je ?esti sastojak obra?ene hrane) i neke lijekove, isto tako ublažava simptome.

3. Promjena raspoloženja

Na perimenopauzu mogu ukazati i promjene raspoloženja, razdražljivost, plahost i tjeskoba. Promjena uobi?ajenog temperamenta može biti znak perimenopauze sude?i prema cirkulaciji hormona. Nedostatak kvalitetnog sna može pridonijeti izraženosti ovog simptoma dok redovita tjelovježba i zdrava prehrana osiguravaju stabilnost razine še?era u krvi što pomaže ublažiti nagle eskalacije emocija.

4. Vaginalna suho?a

Promjene hormona uvjetuju vaginalne stijenke da lu?e manju koli?inu teku?ine i promjenu njene elasti?nosti. Taj preobrat kod nekih žena može biti op?enito neugodan dok ga druge osjete isklju?ivo za vrijeme snošaja. Takva promjena utje?e i na vrijeme koje ženi treba da se uzbudi no postoje mnogi vaginalni lubrikanti koji mogu pomo?i u toj situaciji.

5. Infekcije mokra?nih puteva

Žene su sklonije infekcijama mokra?nih puteva zbog njihove anatomije. Perimenopauza može inicirati pojavu infekcije ili je u?initi ?eš?om. U slu?aju pre?estog i bolnog uriniranja, potrebno je ugovoriti lije?ni?ki pregled. Smanjena mogu?nost kontroliranja mokrenja isto je tako pokazatelj perimenopauze. Nemogu?nost kontrole doga?a se zbog smanjenja elasti?nosti rodnice. Na?ini sprje?avanja neugodnosti uklju?uju mokrenje nakon spolnog odnosa, korištenje lubrikanata i redovito vježbanje miši?a dna zdjelice.

6. Gubitak libida

Postoje mnogi akteri koji poti?u gubitak želje za spolnim odnosom, a promjene raspoloženja, nedostatak sna i dugo vrijeme koje je potrebno da žena osjeti uzbu?enje su oni glavni. Me?utim, ve?ina žena ne nai?e ovaj problem.

7. Problemi sa za?e?em

Smanjenje ovulacije dovodi do problema s plodnoš?u. U prosjeku, ženi treba do godinu dana da zatrudni, a ako je ona u kasnim tridesetima ili ranim ?etrdesetima i ima problema sa za?e?em, trebala bi potražiti medicinski savjet. Preporu?uje se korištenje kontracepcije do dvanaest mjeseci nakon zadnjeg menstrualnog ciklusa (ukoliko žena ne želi zatrudnjeti) s obzirom na to da postoji mogu?nost neplanirane trudno?e.

8. Op?i bolovi

Tijelo se teško nosi s smanjenjem estrogena što reflektira bol u ligamentima i hrskavicama. Studije ukazuju da su promjene hormona povezane s razvojem osteoartritisa (degenerativne bolesti zglobova). Bolovi mogu biti znak da kosti postaju tanje zbog osteoporoze. Unošenje kalcija i vitamina D u organizam i svakodnevna tjelovježba u?vrš?uju kosti i miši?e te mogu sprije?iti bolove. Istraživanja su ispitala uporabu glukozamina kao sredstva protiv bolova no iako je dio ispitanog uzorka prijavilo poboljšanje u smislu smanjenja intenziteta simptoma, dokazi koji bi podržali korištenje glukozamina su limitirani.

9. Promjena tjelesne težine

Postoji nekoliko ?imbenika koji pridonose promjeni tjelesne težine. Oni uklju?uju metabolizam, usporavanje rada organizma kod proizvodnje miši?ne mase, ali i pove?anu koli?inu stresa zbog nedostatka sna i smetnja uvjetovanih ve? navedenim znakovima. Visoke razine steroidnog hormona kortizola mogu dovesti do nakupljanja tjelesne mase oko struka. Stoga je potrebno posti?i promjene kod temeljnog uzroka. Svakodnevna tjelovježba i zdrava dijeta s posebnim naglaskom na omjeru hranjivih tvari u mogu?nosti je obustaviti debljanje. Nagli porast težine zahtjeva odlazak na lije?ni?ki pregled.

10. Bol u prsima

Opadanje razine estrogena poti?e rast kolesterola i razine še?era u organizmu što ?ini srce i žile uko?enima. Takva reakcija pridonosi riziku obolijevanja od sr?anih bolesti iz razloga što pridonosi za?epljivanju krvnih žila. Ako osoba osjeti bol u lijevoj strani prsnog koša treba potražiti hitnu lije?ni?ku pomo?. / T. Markulin /

Hormonsko nadomjesno lije?enje

Tipovi hormonskog lije?enja u perimenopauzi i postmenopauzi

Sekvencijsko lije?enje: hormonsko nadomjesno lije?enje za žene koje imaju maternicu i koje još imaju menstruacije. U žena koje još imaju menstruaciju estrogeni i gestageni kombiniraju se tako da u potpunosti oponašaju hormonske promjene tijekom prirodna menstruacijskog ciklusa. Na kraju svakog ciklusa hormonskoga lije?enja, nastupa krvarenje poput menstruacijskog.

Kontinuirano lije?enje: hormonsko lije?enje za žene koje više nemaju menstruacije ili ih ne žele i dalje imati. Nuspojave, kontroindikacije i rizici HNL

Apsolutne kontraindikacije za primjenu HNL-a su: aktualni rak dojke i endometrija, akutna venska tromboza, akutna kolelitijaza, visoki rizik za kardiovaskularne bolesti i rak dojke, trudno?a i nerazjašnjeno krvarenje iz maternice. U žena koje nemaju apsolutne kontraindikacije za primjenu HNL-a, nakon dijagnosti?ke obrade i razgovora, donosi se odluka o primjeni HNL-a, uz potpuno poštivanje na?ela individualizacije, a kona?nu odluku o primjeni HNL-a donosi pacijentica. Prema iskustvima iz ambulantnog rada, potencijalne korisnice HNL-a najviše zanima da li je uz HNL pove?an rizik od raka jajnika, dojke, endometrija.

Kada se govori o riziku za razvoj raka dojke i HNL-u potrebno je istaknuti kako je najve?i rizik u žena s poznatim rizi?nim ?imbenicima - rana menarha, kasni prvi poro?aj, nerotkinje, konzumacija alkohola, prekomjerna debljina. Njima se ne?e preporu?iti HNL. Kada je rije? o riziku za rak jajnika, smatra se kako bi HNL mogao blago pove?ati rizik za razvoj raka jajnika, me?utim bez statisti?ke zna?ajnosti. Isto tako, potrebno je istaknuti kako su rak jajnika i rak endometrija i ina?e bolesti starije životne dobi.

Prirodni lijekovi i dodaci prehrani

Ako promjena na?ina života kao ni hormonska terapija nisu dali rezultate onda je definitivno vrijeme za isprobavanje alternativnih metoda ublažavanja simptoma.

•Cimicifuga racemosa (sjevernoameri?ka biljka) u nekim se istraživanjima pokazala djelotvornom u ublažavanju valova vru?ine u perimenopauzi. Budite na oprezu jer su zabilježeni i slu?ajevi ošte?enja jetre koji su povezani sa prekomjernom uporabom.

•Djetelina (tinktura crvene djeteline) je bogat izvor fitoestrogena. Pomaže u normalizaciji menstrualnih ciklusa, bolnih menstruacija, ali i smanjivanja simptoma menopauze, te djeluje preventivno protiv raka.

•Neven se još od davnina koristi kao pomo? u normalizaciji menstrualnog ciklusa te kod smanjenja menstrualnih bolova.

•Konopljika se sve više istražuje u prevenciji pojave karcinoma, kao i popratnih pojava menopauze u obliku ulja ili posebnih pripremljenih tinktura.

•Potražite za?inske ili biljne proizvode koji se mogu prona?i na tržištu (kreme ili dodaci prehrani) ?iji su klju?ni sastojci fitoestrogeni.

Preventivne mjere

Odre?ene promjene u na?inu života mogu uvelike utjecati na ublažavanje simptoma menopauze i klimakterija.

Prvenstveno se preporu?uje zdrava i raznovrsna prehrana, bazirana na namirnicama koje osiguravaju kalcij, kao što su mlije?ni proizvodi, sir, sardine, losos i zeleno lisnato povr?e. Adekvatan unos kalcija ?e usporiti snižavanje gusto?e kostiju i nastanak osteoporoze s prijelomima.

Osim toga, od velike koristi pri ublažavanju simptoma menopauze i klimakterija može biti i umjerena fizi?ka aktivnost koja ?e pomo?i u održavanju op?e kondicije, smanjiti rizik od razvoja bolesti srca te oja?ati kosti. Preporu?uje se aktivnost na otvorenom s obzirom na to da izloženost suncu poti?e proizvodnju vitamina D koji pomaže tijelu apsorbirati kalcij iz hrane te tako doprinosi zdravim kostima i zubima.

Uz zdravu prehranu i fizi?ku aktivnost, tako?er se preporu?uje i izbjegavanje stresnih situacija, dovoljno odmaranja te nošenje pamu?ne odje?e kako bi ublažili napade vru?ine.

Klju?ne mjere samopomo?i u menopauzi

•Redovito vježbajte – pazite da su vježbe u skladu s vašim godinama ali i zdravstvenim tegobama (pješa?enje, vožnja bicikla, plivanje).

•Oja?ajte dno zdjelice kako biste izbjegli neke oblike urinarne inkontinencije (Kegelove vježbe).

•Ograni?ite unos kofeina, še?era i alkohola.

•Redovito i dovoljno spavajte te odmarajte po potrebi tijekom dana.

•Održavajte aktivan spolni život

•Prestanite pušiti

 

Izvori:

Plivazdravlje.hr

Krenizdravo.hr

Ordinacija.hr

 

VEZANI SADRŽAJI

Nije prona?ena poveznica.

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.