Naslovnica
27.6.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home
Predavanje "Transplantacija gledana o?ima pacijenta" PDF Ispis E-mail
Novosti
Srijeda, 18 SijeÄŤanj 2017 09:05

transplantacija

Pozivamo vas na predavanje "Transplantacija gledana o?ima pacijenta" 20.02. (pon) u 19h, MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/ koje ?e održati g?a Tatjana Watz iz Udruge Transplant u organizaciji Udruge Medikus. Lije?nicima i zdravstvenim radnicima se dodjeljuju bodovi sukladno pravilniku Hrvatske lije?ni?ke komore. Ulaz slobodan!

 

Transplantacija organa je medicinski postupak u kojem se organ iz jednog tijela premješta u tijelo primatelja da zamijeni ošte?ene organe ili organe koji nedostaju. Organi se mogu transplantirati sa iste ili druge osobe. Donori organa mogu biti živi, ??moždano mrtvi ili cirkularno mrtvi.Transplantirani organi mogu biti iz živog ili umrlog izvora.

Organi koji se uspješno transplantiraju su srce, bubreg, jetra, plu?a, guštera?a, crijeva i timus. Diljem svijeta, bubrezi su naj?eš?e transplantirani organi, zatim jetra, te srce. Za razliku od organa, ve?ina tkiva (s izuzetkom rožnice) može se o?uvati do pet godina.

Odbacivanje organa

Neki od klju?nih medicinskih problema su odbacivanja transplantata, tijekom kojeg tijelo pokazuje imunološku reakciju na presa?enog organa što može dovesti do neuspjeha presa?ivanja i potrebu da se odmah ukloniti organ. Kada je to mogu?e, odbacivanje transplantata može se smanjiti tako da se serotipizacijom odredi najprikladniji donatora, te  korištenjem imunosupresanata.

Eti?ka pitanja

transplantacijaTransplantacija medicina je jedan od najzahtjevnijih i najsloženijih podru?ja suvremene medicine. Transplantacija pove?ava broj bioeti?kih pitanja, uklju?uju?i definicije smrti, kada i kako suglasnost treba dati za organ koji se presa?uje i pla?anje za organe za transplantaciju. Ostala eti?ka pitanja uklju?uju "transplantacijski turizam", a poseban je problem krijum?arenja organa.

(Wikipedia)

 

udruga-transplantHrvatska udruga Transplant

Hrvatska udruga Transplant je udruga pacijenata osnovana 2005. godine s ciljem promicanja darivanja i presa?ivanja organa. Udruga okuplja osobe s kroni?nim bolestima nekog od vitalnih organa – srce, jetra, plu?a, guštera?a, bubreg – osobe na listi ?ekanja za transplantaciju, osobe na dijalizi, transplantirane osobe, te ?lanove njihovih obitelji i prijatelje i zdravstvene djelatnike s podru?ja transplantacijske medicine. Udruga sustavno provodi kampanju u javnosti na teme darivanja i presa?ivanja organa, zaštite prava pacijenata, promicanje zdravih stilova života kroz sport i rekreaciju, aktivno prati promjene u zdravstvenom sustavu i aktivno sudjeluje u kreiranju zdravstvene politike koja se odnosi na dio vezan uz transplantacijski program.

Od niza inicijativa koje je udruga potaknula vrijedno je spomenuti izradu registra sr?anih transplantiranih bolesnika (registar bolesnika sa zatajivanjem srca HKD-a), osnivanje Povjerenstva za izradu Prijedloga novog zakona o listi tjelesnih ošte?enja tj. za procjenu radne sposobnosti (pri MZSS – sadašnjem Ministarstvu zdravlja), osnivanje Ginekološe ambulante za osobe na dijalizi i za transplantirane osobe (Petrova bolnica), osnivanje Ambulante za psihološku pomo? (KBC Zagreb) i druge. Aktivnosti namijenjene javnosti uklju?uju obilježavanja važnih datuma kao što su Svjetski dan bubrega, Nacionali dan darivanja, Europski i Svjetski dan darivanja, Svjetski dan srca, Dan darivatelja krvi i drugi.

Udruga se sustavno bavi pitanjima vezanim uz poboljšanje kvalitete lije?enja i življenja transplantiranih osoba u suradnji sa zdravstvenim djelatnicima s podru?ja transplantacijske medicine (po potrebi stru?nim suradnicima s ostalih podru?ja medicine i farmacije) djelatnicima HZZO-a, HZMO-a, Ministarstva zdravlja i djelatnicima ostalih Ministarstava nadležnih za podru?ja u kojima se pojavljuje odre?ena problematika.

Ku?a života

kuca-zivotaUz podršku Grada Zagreba 2009. godine, zajedno s Hrvatskom udrugom bubrežnih bolesnika na peritonejskoj dijalizi i Udrugom ABChepatitis, udruga osniva u centru Zagreba Ku?u života Zagreb, prostor od 270m2 namijenjen radu udruga i smještaju osoba koje dolaze na obradu, lije?enje ili kontrolu u neki od transplantacijskih centara u Zagrebu. Ku?a života s kapacitetom od maksimalno 20 ležajeva, godišnje bilježi više od 1.500 no?enja. Tu se provode i razne aktivnosti – od predavanja, raznih radionica, izložbi, koncerata, ljetovanja za djecu, sportsko-rekreativnih aktivnosti i sli?no.

Ku?a života bila je Glavni ured za organizaciju Europskih igara transplantiranih i dijaliziranih osoba, koju je Udruga organizirala 2012. godine. Udruga je 2007. godine osnovala Hrvatsko društvo za sportsku rekreaciju Transplant, sestrinsku organizaciju koja se bavi organizacijom susreta, natjecanja, sportskih igara i izleta za ?lanove i prijatelje udruge. Susreti su organizirani po cijeloj Hrvatskoj u suradnji s lokalnim udrugama, kao i na Europskoj i svjetskoj razini u suradnju kroz ?lanstvo u European Transplant and Dialysis Sports Federation, European Heart and Lung Transplant Federation i World Transplant Games Federation.

Transplant.hr

 

VEZANI SADRŽAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.