Naslovnica
25.9.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Medicina
PDF Ispis E-mail
Medicina
Autor Stitnjaca.com   
Utorak, 21 Travanj 2009 16:20

stitnjacaŠtitna žlijezda, štitnja?a (lat. thyroidea) je endokrini (hormonalni) organ i ubraja se u skupinu najprokrvljenijih organa ljudskog tijela. Izlu?uje hormone trijodtironin (T3) i tiroksin (T4) koji reguliraju bazalni metabolizam. Naj?eš?e bolesti štitnja?e su hipertireoza (pretjerano lu?enje hormona) i hipotireoza (premalo lu?enje hormona).

Gra?a štitnja?e

Štitnja?a je smještena u prednjoj donjoj tre?ini vrata te poput potkove obuhva?a dišnu cijev (dušnik). Štitnja?a ima oblik leptira koju ?ine desni i lijevi režanj, a povezani su istmusom (tkivnom premosnicom) koji prolazi ispred dušnika i ispod grkljana.Svaki režanj širok je 20-25 mm i duga?ak 40 mm. Volumen štitnja?e je od 15 do 30 cm3, a masa normalne štitnja?e iznosi od 16 do 25g što ovisi o njezinom funkcionalnom stanju, spolu osobe (žene - 14,5g / muškarci - 18g), hormonskom statusu (za vrijeme menstruacije pove?anje obujma i mase za 50%), te veli?ine osobe.

Štitnoj žlijezdi dotje?e krv dvjema tiroidnim arterijama (gornje i donje) a otje?e dvama venskim sustavima. Cijela žlijezda isprepletena je limfnim putovima i brojnim živ?anim vlaknima (izravan živ?ani utjecaj na hormonsku sekreciju žlijezde). Mikroskopski štitna žlijezda gra?ena je od manjih podjedinica zvanih folikuli koji su poput mjehuri?a. Folikule grade žljezdane epitelne stanice zvane tireociti koji proizvode hormone i koloid (gusta teku?ina u kojoj je koncentriran tireoglobulin-bjelan?evina na koju su vezani hormoni štitnja?e).

Paratiroidne žlijezde

Uz štitnu žlijezdu smještena su mala ovalna tjelešca koja se zovu doštitne ili paratireoidne žlijezde. Uz svaki režanj štitnja?e nalazimo po dvije doštitne žlijezde (gornja i donja), sveukupno ?etiri. Veli?ina žlijezde je oko 4x3x2 mm, a težina od 30 do 80 mg. Žlijezde su gra?ene od glavnih stanica koje sadržavaju sekretorna zrnca doštitnog hormona (PTH- paratireoidni hormon). Te žlijezde lu?e parathormon (PTH) koji regulira normalnu koncetraciju kalcija u krvi. Za izvo?enje kirurškog zahvata bitan je njihov položaj i razlikovanje od limfnog ?vora, masnog tkiva ili  tkiva štitnja?e.   

Hormoni štitnja?e

Štitnja?a lu?i dva hormona: tiroksin (T4) i trijodtironin (T3) koji su gra?eni od kemijskog elementa joda (I). Hormoni štitnja?e u organizmu održavaju bazalni (osnovni) metabolizam stanica, i to tako da manjak hormona usporava bazalni metabolizam za oko 40%, odnosno višak hormona ubrzava bazalni metabolizam za 60% do 100 % iznad normalnih vrijednosti. Pod utjecajem hormona štitnja?e dolazi do pove?ane sinteze i razgradnje bjelan?evina, pospješuje se metabolizam masti i ugljikohidrata, poti?e rast mladih ljudi te se poja?avaju mentalni procesi. Dakle, hormoni (T3 i T4) utje?u na rast i razvoj organizma, kretanje, spavanje, dišni i sr?anožilni sustav, mozak, probavu te rad ostalih žlijezda (npr. spolnih žlijezda).

Samo lu?enje hormona štitnja?e (T3 i T4) regulira hipofiza (žlijezda u mozgu) sa svojim tiroid stimuliraju?im hormonom (TSH - thyroid stimulating hormone) koji je pod nadzorom mozga, to?nije hipotalamusa putem hormona koji osloba?a tireotropin (TRH - thyrotropin releasing hormone). Regulacija i nadzor lu?enja hormona štitnja?e bitni su za održavanje stalne koncentracije tih hormona u krvi. Regulacija se odvija mehanizmom tzv. negativne veze, tako da manju koli?inu T3 i T4 hormona u krvi registrira hipofiza koja proizvede i izlu?i u krvotok više TSH-a koji ?e poja?ano stimulirati štitnja?u na lu?enje T3 i T4 hormona, i obrnuto, kod ve?e koli?ine T3 i T4 hormona hipofiza proizvede i izlu?i manje TSH-a.

Od oslobo?enih hormona u krvotoku je oko 90% tiroksina (T4) i nešto manje od 10% trijodtironina (T3). Kasnije se u krvotoku dio T4 hormona pretvori u T3. U stanicama tkiva hormon T3 oko ?etiri puta snažnije djeluje, a hormon T4 ?etiri puta dulje.

Funkcionalne bolesti štitne žlijezde

Hipertireoza (lat. hyperthyreosis), tireotoksikoza je stanje u kojem prevladava prekomjerno stvaranje i izlu?ivanje hormona iz štitnja?e. Glavni pokazatelj ovog stanja je povišena koncetracija hormona štitnja?e T3 (>2,33 nmol/L) i T4 (>154 nmol/L) te snižena koncetracija TSH-a (< 0,35 mJ/L). Naj?eš?i uzrok u 70-80% slu?ajeva je Basedow-Gravesova bolest (difuzna toksi?na guša).

Radi se o autoimunoj bolesti koja se naj?eš?e javlja u mla?ih žena i bolest je obilježena difuzno pove?anom štitnja?om, egzoftalmusom (buljavim o?ima) i simptomima hipertireoze. Obilježje je te bolesti prisutnost protutijela (anti-TPO, anti-Tg) koja djeluju na vlastite stanice štitnja?e, tako da sli?no djelovanju TSH-a stimuliraju štitnja?u na poja?ano stvaranje i lu?enje hormona štitnja?e (T3 i T4).

Drugi ?esti uzroci hipertireoze su: multinodozna toksi?na struma, toksi?ni adenom i tireoiditisi. Glavna karakteristika multinodozne toksi?ne strume (lat. struma multinodosa toxica glandullae thyreoideae) su brojni ?vorovi u štitnoj žlijezdi koji autonomno, bez kontrole TSH-a (hipofize), poja?ano lu?e hormone štitnja?e.

Toksi?ni adenom (lat. adenoma toxicum gl.thy.) je dobro?udni tumor (na scintigrafiji "vru?i ?vor") koji na isti na?in autonomno, bez kontrole TSH-a poja?ano lu?i hormone štitnja?e. Kod tireoiditisa kao što su subakutna upala štitnja?e (lat. thyreoiditis subacuta de Quervain) i kroni?ni limfocitni tireoiditis (lat. thyreoiditis chronica Hashimoto) u po?etku bolesti može se javiti prolazna hipertireoza zbog osloba?anja hormona štitnja?e iz tkiva ošte?enoga upalom.

Simptomi hipertireoze : nervoza, nemir, razdražljivost, umor, malaksalost, nesanica, tremor, poja?ano znojenje, opadanje kose, lupanje srca (tahikardija), povišen arterijski tlak, mršavljenje, u?estale stolice, poreme?aj menstrualnog ciklusa,  pove?ana štitna žlijezda (guša) i pritisak u vratu, egzoftalmus (buljave o?i, dvoslike, smetnje vida).

Lije?enje hipertireoze se provodi na tri na?ina: medikamentno (lijekovima), radioaktivnim jodom (I-131) i operacijom. Medikamentno lije?enje se zasniva na uporabi lijekova koji spre?avaju proces proizvodnje hormona štitnja?e tzv. tireostaticima. Od antireoidnih lijekova u uporabi su propiltiouracil i derivati tiomidazola (Thiamazol, Methamizol, Carbimazol). Dugotrajno lije?enje antireoidnim lijekovima može štetno djelovati na koštanu srž (poreme?aj stvaranja krvnih stanica). ?esto je zbog sr?anih smetnji (ubrzanog rada srca) potrebno uklju?iti i tzv. beta adrenergi?ne blokatore (Propanolol, Atenolol i sl.). Slu?ajevi kod kojih dugotrajno lije?enje antireoidnim lijekovima nije dovelo do normalizacije hormona zahtijevaju nastavak lije?enja radioaktivnim jodom ili operacijom (djelomi?no ili potpuno odstranjenje štitnja?e).

Hipotireoza (lat. hypothyreosis) je stanje smanjene funkcije štitne žlijezde. Glavni pokazatelj ovog stanja je snižena koncentracija hormona štitnja?e, T3 (<0,75 nmol/L) i T4 (<58 nmol/L) te povišena koncentracija TSH-a (>5,00 mJ/L). Smanjena funkcija štitnja?e uzrokuje nedostatak hormona koji dovodi do usporavanja metabolizma u stanicama, tkivima i cijelom organizmu. Naj?eš?i uzrok hipotireoze je Hashimotov tireoiditis (kroni?ni limfocitni tireoiditis ili limfomatozna struma).

To je autoimuna ili autodestruktivna bolest kod koje zbog poreme?enog imunološkog sustava dolazi do kroni?ne (dugotrajne) destrukcije tkiva štitnja?e uz posljedi?no popunjavanje defekta fibroznim (ožiljnim) tkivom i limfocitima. Za bolest su karakteristi?na pozitivna protutijela na tireoglobulin, anti-Tg (>34 J/ml) i tireoidnu peroksidazu, anti-TPO (>12 J/ml). ?eš?a je kod žena i u?estalost raste s dobi. U po?etku bolesti može se javiti prolazna hipertireoza zbog naglog osloba?anja hormona iz ošte?enog tkiva.

Drugi uzroci hipotireoze su: ostale autoimune bolesti (reumatoidni arthritis, diabetes mellitus typI, perniciozna anemia, vitiligo i dr.), ostali tireoiditisi (Riedelova guša, subakutni tireoiditis), trudno?a, litij (mani?no-depresivna bolesti), dob (10% svih žena starijih od 50 g. imaju hipotireozu) te stanja nakon lije?enja radioaktivnim jodom ili operacijom.

Simptomi hipotireoze su: slabost, pospanost, umor, depresija, pomanjakanje koncetracije, usporen ritam srca (bradikardija), neuredne i bolne menstruacije, smanjen apetit, debljanje, promuklost, zatvor, blijeda i suha koža, podbuhlo lice, zadebljan jezik, nate?ene ruke i stopala, miksedem (generalizirani otok).

Lije?enje hipotireoze se zasniva na hormonskoj supstitucijskoj (nadomjesnoj) terapiji levotiroksinom (Euthyrox, Vobenol, Novothyral, Eltroxin, Thyrex) u dnevnoj dozi od 25 do 250 ug.

Prehrana pri hipotireozi

Prehrana bi trebala biti bogata vo?em, povr?em, ribom, cjelovitim žitaricama, peradi, mahunarkama i grahoricama.

Korisne namirnice

Namirnice koje su korisne za funkciju štitnja?e: mrkva, špinat, šparoge, marelice, avokado, banana, suncokretove sjemenke, cjelovite žitarice, maslinovo ulje i riblje ulje.  

Smanjite unos namirnica bogatih goitrogenim spojevima

Namirnice ?iji bi unos trebalo smanjiti, zbog mogu?nosti ometanja apsorpcije joda: kupus, kelj, brokula, gorušica (senf), lima grah, lanene sjemenke, slatki krumpir, kikiriki, proizvodi od soje. Ograni?ite unos ovih namirnica na 2-3 puta tjedno, no net rebate ih u potpunosti izbaciti.

Izbjegavajte stimulanse

Izbjegavajte pi?a bogata kofeinom (kava, coca-cola, neki ?ajevi); izbjegavjte stimulanse kao što su pušenje I alcohol je oni tako?er utje?u na funkciju štitnja?e.

Pove?ajte unos prehrambenih vlakana

Pojedinci s hipotireozom skloni su slabijoj probavi i konstipaciji (zatvoru). Prehrana bogata vlaknima (cca. 30g/dan) poboljšava probavu i pove?ava sitost. Namirnice koje obiluju vlaknima su povr?e, vo?e i cjelovite žitarice.

Slabi rad štitnja?e direktno utje?e na metabolizam te je neophodan unos vode. Najmanje 8-12 ?aša vode na dan potrebno je za pove?anje metaboli?kih procesa.

Stres je glavni factor koji pridonosi razvoju hipotireoze. Jedan od najboljih na?ina redukcije stresa je redovita fizi?ka aktivnost.

Budite redovito aktivni jer fizi?ka aktivnost posebno je važna ako patite od hipotireoze. Ona je neophodna za ubrzavanje metabolizma i pove?anje aktivnosti štitnja?e. Dovoljno je 30-45 minuta dnevne tjelovježbe.

Redovito pregledavajte štitnja?u svakih 6 mjeseci.

Stitnjaca.com-Poliklinika Leptir

Štitnja?a i prolaktin

Pitanje:UZV-om štitnja?e otkriven mi je ?vor (vel. 5ml), a nedavno sam primjetila da mi iz grudi curi prozirna teku?ina poput mlijeka i osje?am bolove i pritisak u njima, iako nisam trudna. Zanima me da li to može biti povezano?

Odgovor: Hormoni štitnja?e utje?u na lu?enje prolaktina, hormona odgovornog za istjecanje mlijeka. U hipotireozi, smanjenom izlu?ivanju hormona štitnja?e, dolazi do pove?ane koncentracije prolaktina, što može dovesti do istjecanja mlijeka. Preporu?ujemo napraviti detaljne laboratorijske pretrage hormona kako bi se otkrio pravi uzrok. (dr. Ante Škaro, Poliklinika Leptir)

facebook  youtube

 

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.