Naslovnica
06.7.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home
Predavanje "Utjecaj predananaliti?kih faktora na krvnu sliku" PDF Ispis E-mail
?lanci - Novosti
Utorak, 14 SijeÄŤanj 2020 10:35

krv-slikaPozivamo vas na predavanje "Utjecaj predanaliti?kih faktora na rezultate kompletne krvne slike" dr.sc. Vanje Radiši? Biljak, spec. laboratorijske medicine, KBC "Sv. Duh" u organizaciji Udruge Medikus. Predavanje ?e se održati dana 03.02. (pon) od 19-20h u dvorani Kazališta Mala scena/ MZ Medveš?ak. Predavanje je priznato i boduje se sukladno Hrvatskoj lije?ni?koj komori i Komori medicinskih biokemi?ara. Ulaz slobodan!

 

 


Rezultati analiti?kog rada laboratorija moraju zadovoljiti zahtjeve analiti?ke to?nosti i preciznosti kao i klini?ke koristi analize. Osnovni uvjet za postizanje najve?eg mogu?eg kvantitativnog smanjenja laboratorijskih pogrešaka je timski rad i me?uklini?ka suradnja. Cjelokupni proces laboratorijskog testiranja, uklju?uje sve korake od zadavanja potrebnih analiza, ispravnog postupka uzimanja kao i transporta, pripreme i ?uvanja uzorka, zatim analiziranja uzorka do tuma?enja dobijenih rezultata i izdavanja nalaza. Krajnji cilj je u?inkovito donošenje klini?ke odluke o daljnjem postupku lije?enja pacijenta.


Tri su osnovne faze laboratorijskog procesa: predanaliti?ka, analiti?ka i postanaliti?ka faza. Svaki korak u tim fazama je potencijalni izvor greške. Prema podacima iz stru?ne literature udio pogrešaka je najmanji u analiti?koj fazi rada (4-13%) dok je zna?ajno ve?i u pred- i post-analiti?koj fazi (50-70%). Obzirom da se 70-80% medicinskih odluka temelji na rezultatima laboratorijskih nalaza, izuzetno je važno da laboratorijski nalaz bude to?an i ispravno interpretiran. Preduvjet za ispravnu interpretaciju nalaza je poznavanje mogu?nih mjesta greške.

Greške predanaliti?ke faze

Greške u predanaliti?koj fazi laboratorijskog procesa mogu imati za posljedicu:

a) grubu grešku zamjene uzorka (nepravilno obilježen uzorak, zamjena uzorka)

b) prisutnost interferencija (nepravilno uzorkovanje, nepravilna priprema bolesnika, nepravilan transport, odjeljivanje, ?uvanje uzorka)

c) neu?injene sve potrebne analize (gubitak uputnice, nepravilno ozna?ene pretrage ili neispravno zadavanje pretraga).

Sve ove posljedice ukoliko se prepoznaju odga?aju izdavanje rezultata laboratorijskih analiza, a time i medicinske odluke (dijagnoza, lije?enje). Ukoliko se ne prepoznaju, dovode do izdavanja neto?nih rezultata, a što rezultira pogrešnom medicinskom odlukom s više ili manje lošim ishodom (pogrešna dijagnoza ili nepotrebni dodatni dijagnosti?ki i/ili terapijski postupci).

Utjecaj interferencije

Interferencija je djelovanje neke supstance na to?nost mjerenja analita koji se odre?uje analiti?kim postupkom. Pojedine supstance u uzorku mogu u izvjesnoj mjeri promijeniti rezultat analize tako da ga pove?avaju ili snižavaju. Ukoliko ostanu neprepoznate mogu dovesti do nepotrebnog daljnjeg testiranja, neto?ne dijagnoze i/ ili daljnjeg toka lije?enja s potencijalno lošim ishodom za bolesnika. U tom slu?aju interferencije postaju pogreške. Interferencije se obzirom na porijeklo nastanka mogu podijeliti u dvije osnovne grupe: endogene i egzogene.

Endogene interferencije su one supstance ili faktori koji se fiziološki nalaze u uzorku, a zbog zdravstvenog stanja bolesnika njihova koncentracija je pove?ana. One obuhva?aju: bilirubin, lipide, proteine, antitjela (heterofi lna antitjela), te hemoglobin (u slu?ajevima intravaskularne hemolize). Egzogene interferencije su one koje su izvana uvedene u bolesnikov uzorak. Ove interferencije uklju?uju lijekove (osnovna komponenta lijeka, ali i njegovih metabolita i aditiva), otrove, biljne produkte, intravenozne otopine, supstance koje se koriste u terapiji (npr. antitijela). Isto tako mogu poticati iz epruveta u koje je uzet uzorak, mogu nastati u procesu uzorkovanja, transporta, centrifugiranja, ?uvanja uzorka do trenutka analiziranja. Nadalje, mogu nastati zbog nastalog ugruška ili zaga?enja uzorka. Sprije?avanje pogrešaka u nalazu krvne slike postiže se kvalitetnim informiranjem pacijenta o važnosti predpripreme uzimanja uzorka, te suradnjom lije?nikog tima i laboratorijske ekipe stru?njaka.

Alfalabbl.com

VEZANI SADRŽAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.