Naslovnica
25.9.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se odrati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se odrati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak /Kazalite Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, eli najbolje svom djetetu. Poeljno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti titnja?e u suradnji sa AK "Maksimir"organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublaavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Pukari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilite u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home
Cjepivo protiv gripe 2018. PDF Ispis E-mail
Novosti
Četvrtak, 01 Studeni 2018 18:26

fluU srijedu, 7. studenog 2018. g. u Hrvatskoj po?inje cijepljenje protiv gripe. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je za ovu sezonu osigurao 320 000 doza trovalentnog sezonskog cjepiva protiv gripe. Koli?ina cjepiva je procijenjena na temelju odaziva na cijepljenje u prethodnoj sezoni. Ovosezonsko trovalentno cjepivo koje je osigurano za cijepljenje rizi?nih skupina u skladu je s preporukama SZO i EU-a za sezonu 2018./2019. odnosno sadri dva podtipa virusa gripe A i jedan tip virusa gripe B.

Djelatne tvari cjepiva

Djelatne tvari cjepiva su povrinski antigeni virusa gripe sljede?ih sojeva:

?A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-sli?an soj

?A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-sli?an soj

?B/Colorado/06/2017-sli?an soj (B/Victoria/2/87 linija).

Epidemijska zarazna bolest

Gripa je akutna zarazna bolest uzrokovana jednim od virusa influence, a pojavljuje se u obliku ve?ih ili manjih epidemija, s izraenim brzim irenjem i visokim pobolom. U klini?koj su slici izraeni simptomi poput glavobolje, bolova u mii?ima i zglobovima (tzv. algi?ni sindrom) te kaalj uz izrazito visoku temperaturu (39 do 40 0C). Bolest obi?no nastupa naglo. Kaalj ?esto moe biti teak i dugotrajan, dok se drugi simptomi obi?no povla?e kroz 2 do 7 dana. Mogu? je razvoj komplikacija, osobito u starijih osoba te osoba iscrpljenih drugim bolestima (kroni?ni bolesnici).

Najbolji na?in za prevenciju gripe je cijepljenje. U Europi se, kao to je i uobi?ajeno za ovo doba godine, biljei niska aktivnost virusa gripe odnosno detektirani su pojedina?ni slu?ajevi laboratorijski potvr?ene gripe u osoba koje su zatraile lije?ni?ku pomo? zbog respiratornih simptoma.Idealno je cijepiti se prije po?etka sezone gripe, iako i oni koji se ne stignu cijepiti prije po?etka sezone gripe mogu imati korist od cijepljenja ako se cijepe kad gripa ve? bude prisutna u Hrvatskoj.

Kategorije za koje preporu?ujemo cijepljenje protiv gripe su:

?osobe ivotne dobi 65 godina i starije

?ti?enici domova za starije osobe te institucija za njegu kroni?nih bolesnika (bez obzira na dob, uklju?uju?i i djecu)

?pacijenti s kroni?nim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i plu?a, uklju?uju?i i djecu, a posebno djecu s ote?enom plu?nom funkcijom (cisti?na fibroza, kroni?na astma, bronhopulmonalna displazija) i kongenitalnim manama

?odrasli i djeca s kroni?nim bolestima metabolizma (uklju?uju?i dijabetes mellitus), kroni?nim bolestima bubrega, hemoglobinopatijama i ote?enjem imunog sustava (uklju?uju?i HIV infekciju)

?kroni?ni bolesnici (sr?ani, plu?ni, bubreni, dijabeti?ari i transplantirani)

?djeca i adolescenti (6 mj. do 18. god.) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadre acetilsalicilnu kiselinu (radi izbjegavanja nastanka Reye sindroma uz influencu)

?djelatnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroni?nih bolesnika

?trudnice

?zdravstveni djelatnici

?u slu?aju da se neka od osoba za koje je cijepljenje preporu?ljivo, zbog svog zdravstvenog stanja ne moe cijepiti (kontraindikacija), umjesto nje se pod istim uvjetima trebaju cijepiti osobe iz njene bliske okoline, na primjer ku?ni kontakti (uklju?uju?i djecu), osobe koje pruaju ku?nu medicinsku njegu i sl.

Kategorije za koje je cijepljenje protiv gripe besplatno prema odluci HZZO-a:

?osigurane osobe starije od 65 godina

?kroni?ni bolesnici (sr?ani, plu?ni, bubreni, dijabeti?ari i transplantirani)

?zdravstveni radnici

Kontraindikacije za cijepljenje

Gra?ani se kao i ranijih godina mogu cijepiti kod izabranog lije?nika i u pripadaju?em zavodu za javno zdravstvo. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo se cijepljenje protiv gripe provodi od 9:00 do 15:30 svakim radnim danom. Trajne kontraindikacije za cijepljenje su teka alergija na bjelan?evine jaja i pile?e bjelan?evine, alergija na neki sastojak cjepiva i teka nuspojava nakon ranije primjene cjepiva protiv gripe. Privremena kontraindikacija za cijepljenje je akutna febrilna bolest.

Djelotvornost cjepiva protiv gripe je razli?ita od sezone do sezone, a ovisi, izme?u ostaloga, o tome u kojoj mjeri se cirkuliraju?i sojevi virusa poklapaju s cijepnim sojevima, o dobi i zdravstvenom stanju cijepljene osobe i o tome je li osoba cijepljena prethodnih godina. U sezonama kada se sojevi dobro podudaraju, djelotvornost cjepiva se kod zdravih odraslih kre?e oko 70%, a kod starijih osoba i osoba s kroni?nim bolestima djelotvornost je u pravilu nia, a u nekim sezonama moe biti vrlo niska poput 20% 30%.

Me?utim, kod osoba kojima je gripa ozbiljna prijetnja zdravlju, ?ak i smanjenje rizika od gripe cijepljenjem za 20 % je bolje nego ostaviti te osobe nezati?ene. Naj?e?e nuspojave cijepljenja su blage i spontano prolaze u roku od dan dva (oteklina i crvenilo na mjestu primjene, poviena tjelesna temperatura, bolovi u mii?ima, glavobolja).

HZJZ.hr

VEZANI SADRAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridržana.