Naslovnica
27.6.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home
Predavanje "Dijabetes-nove metode lije?enja" PDF Ispis E-mail
Novosti
Srijeda, 14 Studeni 2018 10:08

dijabetesPozivamo vas na predavanje "Dijabetes (še?erna bolest)-nove metode lije?enja" koje ?e se održati 28.01.2019. (pon) u 19h u MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/ u organizaciji Udruge Medikus. Na predavanju ?e Ivona Poljak, mag. psih., ?lanica Zagreba?kog dijabeti?kog društva (ZADI) predstaviti simptome še?erne bolesti, na?ine dijagnostike i metode lije?enja budu?i i sama ima dijabetes tip 1 i živi sa še?ernom bolesti 28 godina. Predavanje se boduje sukladno pravilniku HLK, a za zdravstvene radnike ulaz je slobodan.

 

 

Broj oboljelih od dijabetesa (še?erne bolesti) je u porastu zbog nasljednih faktora, nepravilne prehrane i modernog stila života. Posljedice še?erne bolesti, osobito neotkrivene, su izuzetno i po život opasne, a dovoljna je redovita kontrola vrijednosti glukoze u krvi i prilagodba životnih navika. Odnedavno pojavili su se i novi lijekovi i na?ini lije?enja še?erne bolesti koji poboljšavaju kvalitetu života oboljelih.

dijabetesGlukoza koja se natašte nalazi u krvi nastaje procesom sinteze glukoze (glikogeneza) u jetri. Nakon obroka koncentracija glukoze u krvi poraste i tako pove?ana koncentracija aktivira lu?enje inzulina. Taj hormon poti?e ulazak glukoze u stanicu i njeno iskorištavanje. Na stanice jetre i miši?a inzulin djeluje tako da u tim stanicama poti?e nastanak glikogena (rezervnog še?era) iz glukoze.

 

U svakom slu?aju inzulin ima tu ulogu da snižava vrijednost glukoze u krvi. Še?ernu bolest (lat. diabetes mellitus) je sindrom koji ?esto definiramo kao metaboli?ku bolest povezanu sa poreme?ajem u metabolizmu ugljikohidrata, masti i proteina. Uzrok ove bolesti je nedostatak ili neu?inkovitost inzulina. Kod tih bolesnika prehrana igra klju?nu ulogu.

dijabetes

Fizi?kom aktivnoš?u potrošit ?emo oslobo?enu glukozu i sprije?iti razorno djelovanje koja tako oslobo?ena glukoza može prouzro?iti u našem organizmu. Stoga se fizi?ka aktivnost uvijek preporu?uje kao jedan od osnovnih "pomaga?a" kad se želimo osloboditi bilo kakvih psihi?kih pritisaka. Nakon brze šetnje, plivanja, igre ili ostalih aktivnosti redovito se osje?amo opuštenije.

 

 

dijabetes

Adekvatnom prehranom uvelike možemo utjecati na prevenciju dijabetesa neovisnog o inzulinu koji se obi?no javlja kod pretilih osoba nakon 40. godine života. Takozvana "dijabeti?ka dijeta" koju lije?nik pripisuje pacijentu nakon što se ustanovi da je kod njega došlo do javljanja ove bolesti, predstavlja onu "idealnu prehranu" kakvu bismo svi morali provoditi ?itav život. Jer dijabeti?ka dijeta je regulirana, izbalansirana prehrana kojom se želi sprije?iti hiperglikemija i regulirati metabolizam masti i glukoze. Preporu?ljivi omjeri odnosa proteina, ugljikohidrata i masti kod ove prehrane iznose 10-15%:55-60%:25-30%.

Zagreba?ko dijabeti?ko društvo (ZADI)

dijabetes

Zagreba?ko dijabeti?ko društvo je socijalno-humanitarna organizacija kojoj je cilj unaprje?enje medicinske i socijalne zaštite oboljelih od še?erne bolesti. Društvo djeluje samostalno , neovisno od utjecaja struktura politike i vlasti. Udruga je osnovana s ciljem promicanja zdravlja, prevencije i unapre?enja kvalitete života osoba oboljelih od še?erne bolesti. Udruga posebno brine o mladim osobama oboljelim od dijabetesa tipa 1, djeci oboljeloj od dijabetesa tipa 1, te osobama oboljelim od dijabetesa tipa 2.

 

 

Djelatnosti društva su davanje obavijesti o še?ernoj bolesti oboljelima , ?lanovima njihovih obitelji i ostalim zainteresiranim osobama putem tiskanih, elektronskih i audio-vizualnih materijala, predavanja, javnih medija i dr., organiziranje raznih oblika te?ajeva zdravstvenog odgoja i edukativno-rekreativnih zajedni?kih boravaka oboljelih od še?erne bolesti, izdavanje ?asopisa i drugih tiskanih materijala ,te audio – vizualnih materijala namijenjenih zdravstvenom odgoju oboljelih od še?erne bolesti, kroz društvenu suradnju i prijateljstvo s doma?im i inozemnim udrugama i institucijama, u svrhu poboljšanja kvalitete življenja s dijabetesom, podizanje svjesnosti i osnaživanja pojedinaca kroz zajedništvo, gospodarske djelatnosti Društva su organiziranje te?ajeva i seminara, izdava?ka djelatnosti i promidžbene djelatnosti.

Ivona Poljak

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u lipnju 2012. s radom na temu ?Prediktori straha od hipoglikemije kod pacijenata oboljelih od dijabetesa tipa 1?. Od 2010.g. radi u KB Merkur, to?nije Sveu?ilišnoj klinici Vuk Vrhovac koja je poznata i kao centar za dijabetes u Hrvatskoj u sklopu projekta European Foundation for the study of Diabetes. Projekt se bavi istraživanjem utjecaja triju edukativnih programa na depresivne simptome kod pacijenata s dijabetesom tipa 2.

Adresa: Ul. Antuna Bauera 19/

web:

http://zadi.hr

VEZANI SADRŽAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.