Naslovnica
06.7.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se odrati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se odrati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak /Kazalite Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, eli najbolje svom djetetu. Poeljno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti titnja?e u suradnji sa AK "Maksimir"organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublaavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Pukari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilite u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home
P?elari s invaliditetom priznati u Sloveniji PDF Ispis E-mail
Novosti
Ponedjeljak, 06 Studeni 2017 19:09

dekaP?ela je jedini kukac koji proizvodi hranu za ljude odnosno med, zovu ih i an?elima poljoprivrede, mogu razlikovati stotine biljaka i prepoznati sadri li neki cvijet hranu. Najbolji su opraiva?i, a priroda bi bez p?ela bila siromana. Albert Einstein je rekao da bi nestankom p?ela ?ovje?anstvo izumrlo za ?etiri godine. Moglo bi se o p?elama uvelike nizati vrijednosnice koje itekako zna dugogodinja p?elarica, apiterapeutkinja i p?elarska majstorica mr.sc. Jadranka Luketa Markovi?.

Netom se vratila iz slovenskog Semi?a, gdje je na dravni?koj (slubenoj) razini uprili?eno osnivanje p?elarske sekcije osoba s invaliditetom, koju kae nam Hrvatska nema. I to ne bi ba tako ?udilo, da Slovenci nisu spomenutu sekciju osnovali na hrvatsku ideju. Hrvatska p?elarica pozvana na svjetski p?elarski Kongres u Istambulu Skup je u susjedstvu uveli?ao i predsjednik Apimondie, (Savez svih p?elarskih udruga svijeta) Phil McCabe koji je hrvatsku predstavnicu u Semi?u, pozvao na ovogodinji p?elarski Kongres u ljeto u Istambulu. Poziv je nemalo uslijedio i zbog ukori?enog engleskog izdanja knjige mr.sc. Lukete Markovi? "P?elarenje kao apiterapija u poboljanju ivota starijih osoba i osoba s invaliditetom" u izdanju UPIMA (Udruga za promicanje istih mogu?nosti) ?ija je ?lanica. P?elarenje je mladima posao, a to nije terapija, dok je osobama s invaliditetom to "hobi s mnogo zna?enja". Proirila je ona "gra?u" i na starije ljude jer je kae "svejedno dolazi li tea ili teka pokretljivost, nagluhost, slabovidnost ili neka druga dijagnoza od bolesti ili starosti". P?elarsko je djelo stvarano gotovo 20 godina, a zbroj je p?elarskih iskustava "u?enika" koje je pou?avala odnosno spoznaja 113 anketiranih osoba o terapijskim u?incima p?elarenja.

P?elarenje psiho, radna i fizikalna terapija

tivo saima iskustvo boravka na p?elinjaku pokazuju?i kako p?elarenje moe biti psiho, radna, ali i fizikalna terapija posebice osobama s invaliditetom, kao i starijim ljudima. Oduevilo je Phila McCabea sistemati?no jo neprikazano iskustvo te kategorije "p?elara", o ?emu ?e hrvatska p?elarica ina?e i sama u invalidskim kolicima, progovoriti i u Turskoj.

U sklopu UPIM-a Sekcija inkluzivnog p?elarenja

Doznajemo da ulae napore skupa sa upimovkom mr. sc. Mirjanom Dobranovi?, ali i uvaenim umirovljenim prof. dr. Nikolom Kezi?em, da se u sklopu UPIMA-a osnuje Sekcija inkluzivnog p?elarenja. O p?elarenju kao terapiji i znanstveni rad O p?elarenju kao terapiji provodi se i znanstveni rad kojim se bavi dr. sc. Renata Martinec sa zagreba?kog Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Odsjeka za motori?ke poreme?aje, kroni?ne bolesti i umjetni?ke ART terapije. Da interes vlada potvr?uje naa sugovornica koja trenutno podu?ava nekoliko u?enika osposobljavaju?i ih za p?elare.

Osposobljenost za p?elarenje upisuje se u radnu knjiicu

Potonja se vjetina upisuje i u radnu knjiicu, a kola Konvencionalnog i ekolokog p?elarenja (Bedekov?ina) uprili?uje predavanja diljem Hrvatske. Po?inje u jesen a zavrava u svibnju, s cijenom za kolsku godinu od 2.500 kuna. P?elarenje osoba s invaliditetom provodimo ve? neko vrijeme u sklopu kole inkluzivnog p?elarenja kae naa sugovornica isti?u?i kako je slubeni ustroj sekcije p?elara osoba s invaliditetom, kao to je u Sloveniji, kod nas zasada spor. To je teta jer interesa ima kao i p?elara, znanja i drugih stru?njaka.

Edukacija p?elarstvu slabovidnih i (na)gluhih osoba

Mr.sc. Luketa Markovi? ve? je kao u?iteljica-mentorica educirala nekolicinu polaznika uklju?uju?i, nagluhu i visoko slabovidnu osobu, a biljeila je na p?elinjaku rad i sa osobama s multiplom sklerozom, autoimunim i drugim bolestima. Predrasude su da potonje osobe ne mogu obavljati puno toga, jer primjerice slabovidni joj je polaznik na p?elinjaku (uti brijeg ponad KBC Dubrava) usvajao znanje prakse, po?evi od prostora gdje p?ele ive, biologije p?elinjih zajednica, bolesti, potrebnog pribora, vrsti i selenju konica i dr.

Upis u kolu uz anketu o osobama s invaliditetom

P?elarica isti?e kako kod svakog upisa polaznika u p?elarsku sekciju obave i anketiranje kako bi saznali ima li me?u njima i osoba s i invaliditetom. S njima je ovih dana aktualno i selenje konica koje je uz pomo? drugih u?enika preselila u zagreba?ki Markuevac, gdje ?e p?elinja paa biti u?inkovita jer po?ela je cvatnja vo?aka. Ponajprije kae ljiva, jabuka, a tu je i livadska ponuda poput masla?(a)ka i sli?nog cvije?a.

Snjeana Kratz

www.agroklub.com

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridržana.