Naslovnica
27.6.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Psiha Emocionalna inteligencija na poslu
Emocionalna inteligencija na poslu PDF Ispis E-mail
Psiha
Petak, 16 OĹľujak 2018 08:19

hck-posudionicaPsiholog mr.sc. Darko Sambol upoznat ?e Vas kako koristiti emocionalnu inteligenciju na poslu. Emocije su neizbježan dio ve?ine ljudskih aktivnosti. Sposobnosti zapažanja, izražavanja, razlikovanja, razumijevanja, a naro?ito upravljanja emocijama, olakšavaju pristup i rješavanje raznih problema s kojima je pojedinac suo?en u životu. Navedene su sposobnosti objedinjene u konstruktu nazvanom emocionalna inteligencija koji isti?e važnost ovih, dugo vremena zanemarivanih ljudskih osobina.

 

 

Emocionalnu inteligenciju znatno odre?uje stupanj uspješnosti odnosa prema drugima i uspjeh u poslu. Netko može biti vrlo inteligentan, imati odgovaraju?u školsku spremu za neki posao, ste?i mnoge godine iskustva u tom poslu, pa ipak zakazati jer njegova emocionalna inteligencija ne odgovara tom poslu. Teoriju emocionalne inteligencije izložili su 1990. godine Peter Salovey i John Mayer. Oni su definirali emocionalnu inteligenciju kao sposobnost pra?enja i upravljanja vlastitim i tu?im osje?ajima te usmjeravanje mišljenja i djelovanja pomo?u osje?aja. Ujedno, ti autori prvi put 1990. godine rabe izraz "emocionalna inteligencija".

Daniel Golemanov model

Daniel Goleman njihov je model uobli?io u formu najpogodniju za razumijevanje zna?aja tih talenata u radnom životu. Njegova adaptacija uklju?uje pet osnovnih emocionalnih i društvenih kompetencija:

1. SAMOSVIJEST: znati što osje?amo u danom trenutku i prema tim preferencijama upravljati svojim odlukama; realno procjenjivati vlastite sposobnosti i imati dobro utemeljen osje?aj samopouzdanja.

2. SAMOKONTROLA: nositi se sa svojim emocijama tako da one olakšavaju posao umjesto da nas ometaju u njemu; biti savjestan i odga?ati zadovoljstvo kako bi se ostvario cilj; dobro se oporavljati od emocionalnih stresova.

3. MOTIVACIJA: služiti se svojim najdubljim preferencijama kako bismo se poticali i usmjeravali prema svojim ciljevima, kako bismo preuzimali inicijativu i težili poboljšavanju te ustrajali kad se suo?imo s neuspjesima i razo?aranjima.

4. EMPATIJA: osje?ati što ljudi osje?aju, biti kadri zauzeti njihovo gledište te njegovati osobne odnose i uskla?enost s vrlo razli?itim ljudima.

5. DRUŠTVENE VJEŠTINE: dobro se nositi s emocijama u odnosima i to?no o?itavati društvene situacije i mreže; stupati u interakcije; služiti se tim vještinama da bismo uvjeravali i predvodili, pregovarali i razrješavali sukobe te postigli suradnju i timski rad.

Emocije mogu poslužiti osobi kao izvor korisnih informacija i da osobe mogu biti, više ili manje, vješte u procesiranju takvih informacija. Sposobnost uporabe informacija koje omogu?uju emocije, može pomo?i osobi u boljoj prilagodbi, kao i pri motiviranju, planiranju i postizanju odre?enih (pozitivnih i poželjnih) ciljeva u životu.

Emocionalna inteligencija u menadžerskom poslu

hck-posudionicaFleksibilno planiranje bitna je sposobnost mijenjanja (smjenjivanja) raspoloženja. Osobe koje mogu brže jedno raspoloženje zamijeniti drugim, manje su pod utjecajem jednog sklopa razmišljanja u planiranju budu?ih aktivnosti, pa mogu sagledati ve?i broj mogu?ih ishoda. Tako se stvaranje sretnog raspoloženja rezultiralo poboljšanjem kreativnog i induktivnog rezoniranja. Sretno raspoloženje utje?e na zadatke deduktivnog mišljenja koji zahtijevaju pažljivu analizu razli?itih opcija, dok tužno raspoloženje usporava uradak u zadacima rješavanja analogija (induktivno rezoniranje).

Tako?er, rješavanje zadataka koji zahtijevaju kreativnost, može olakšati bolja organizacija i korištenje informacija iz pam?enja, a sre?a olakšava proces kategorizacije informacija u memoriji. Pozitivan utjecaj ugodnih raspoloženja u procesu kreativnog mišljenja može biti posredovan ve?om ustrajnoš?u. Sretne osobe osje?aju ve?e pouzdanje u svoje sposobnosti, pa duže ostaju raditi na jednom problemu. Osnovna je korist od sposobnosti preusmjeravanja pažnje da omogu?i osobi zadovoljavanje unutrašnjih i vanjskih zahtjeva prema na?elu važnosti. Tako neko raspoloženje može biti prekinuto i zamijenjeno drugim, koje je pogodnije za rješavanje novonastale situacije.

Kona?no, emocije osoba može koristiti da bi pove?ala motivaciju za obavljanje razli?itih važnih zadataka. Primjer za to je kada osoba svjesno poja?ava anksioznost ili zamišlja kakve bi negativne posljedice imao neuspjeh u aktivnosti koju mora obaviti, što je motivira na bolji u?inak. Važno je naglasiti da osoba s pozitivnim stavovima prema životu kreira me?uljudske odnose u kojima se ona sama, a i oni s kojima dolazi u kontakt, u njima osje?aju ugodno. Brojne su mogu?nosti korištenja sposobnosti emocionalne inteligencije. Prednost emocionalno inteligentnih osoba bi se najviše o?itovala u sposobnostima i vještinama kreativnog i fleksibilnog pristupa mogu?im alternativama problemske situacije. Budu?i da su upu?eni u prednosti korištenja znanja o svojim i tu?im emocijama, u svom ponašanju uvažavaju svoje i osje?aje drugih ljudi. Takve se osobe "ne pitaju što ?e u svojoj karijeri ste?i, nego ho?e li u njoj biti sretne."

Mr.sc. Darko Sambol, MBA, prof. psihologije

Sambolconsultin.com

Psihoportal.com

VEZANI SADRŽAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.