Naslovnica
25.9.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se odrati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se odrati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak /Kazalite Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, eli najbolje svom djetetu. Poeljno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti titnja?e u suradnji sa AK "Maksimir"organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublaavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Pukari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilite u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Medicina Sistemski lupus
Sistemski lupus PDF Ispis E-mail
Medicina
Utorak, 24 Siječanj 2017 18:12

lupusSistemski lupus je autoimuna bolest koja uzrokuje upale zglobova, tetiva i veznoga tkiva. Oko 90% oboljelih su mla?e ene, a ako ste se pitali kada se javiti lije?niku i kada se javlja razlog za brigu, navodimo najvanije informacije. Anemija, osjetljivost na sunce, suha usta, poreme?aj funkcije bubrega, uobi?ajeni su simptomi.

Zato se to?no lupus javlja, nije poznato. Me?utim, ?injenica jest da on moe biti kroni?an i napreduju?i. Kada je rije? o upali zglobova, osobe s lupusom naj?e?e ?e re?i kako se oduvijek sje?aju da su imali problema s bolovima u zglobovima. Dugotrajna upala zglobova moe dovesti do trajnoga ote?enja zglobova i okolnoga tkiva. Me?utim, za razliku od reumatoidnoga artritisakod lupusa se ne ote?uje kost.

Naj?e?isimptomi

SLE (sistemski lupus eritematodes) bolest je u kojoj su zahva?ena brojna tkiva i organi. Po?etak bolesti ovisi od pojedinca do pojedinca. Moe biti postepen, a tada ?e ga ?esto karakterizirati osje?aj umora, malaksalosti, gubitak tjelesne teine i sl. Me?utim, postepen po?etak bolesti nije uvijek slu?aj: Bolest moe po?eti i naglo, s visokom temperaturom, bolovima u zglobovima, bolovima u mii?ima, promjenama u boji koe lica u obliku leptirastoga crvenila i ukoliko se navedeno javi kod enskih osoba mla?e ivotne dobi, utoliko je potrebno obaviti dijagnosti?ku obradu - navodi dr. med. Davorka Rosi?, fizijatar - reumatolog.

Kone promjene

Osim toga, ?esto se javljaju i kone promjene: fotosenzibilitet, odnosno osjetljivost na sunce ili, pak, ote?enje sluznice usta. Poja?ano moe biti i ispadanje kose. Ako se jave navedeni simptomi, nijedan od njih se ne bi trebao ignorirati te bi se odmah trebalo javiti lije?niku - savjetuje dr. Rosi?. Kako je ve? spomenuto, nijedan od navedenih simptoma ne bi se trebao ignorirati jer ako do?e do situacije da je vie pridruenih simptoma, njihov ?e se intenzitet poja?avati. Kada je rije? o tijeku lije?enja, dr. Rosi? navodi: Obratiti se treba najprije lije?niku obiteljske medicine koji ?e pacijenta uputiti internistu - reumatologu, koji o ovoj vrsti autoimune bolesti zna najvie.

Uzroci i prevencija

Ovo je bolest nepoznate etiologije. Upravo zbog toga, pitanje prevencije postaje iznimno teko. Me?utim, svakako postoje na?ini na koje se moe poboljati kvaliteta ivota osoba koje boluju od lupusa. Klju?an je zdrav i uredan ivot, odn.zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, dobar san, boravak u prirodi, ali ne na suncu. Osim toga, u vrijeme poja?anih virusnih infekcija, trebalo bi izbjegavati zatvorene prostore i masovna druenja. Poeljno bi bilo izbjegavati stres, to je lako re?i, ali vrlo teko provesti - savjetuje dr. Rosi?. Ordinacija.hr

Medikamentozno lije?enje

Odluka o terapijskom postupku u bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom nerijetko je vrlo teka i svaki pristup lije?enju mora biti individualan. Dobro poznavanje bolesnika i spoznaja o aktivnosti njegove bolesti, zahva?enosti pojedinog ili vie organskih sustava, te tijeku bolesti odlu?ni su ?imbenici pri izboru medikamentne terapije. Uz medikamentno lije?enje, od velike je vanosti pravilan reim ivota: umjerena fizi?ka aktivnost, izbjegavanje izlaganja suncu, pravilna prehrana i prevencija infekcija.

Medikamentno lije?enje dijeli se u tri glavne grupe:

konzervativno (salicilati, nesteroidni antireumatici, antimalarici)

agresivno (kortikosteroidi, imunosupresivni agensi - citostatici)

eksperimentalno (monoklonska protutijela)

Tijek bolesti

Bolest je kroni?na, progresivnog tijeka; danas se u pravilu vie ne smatra smrtonosnom. U ve?ine bolesnika moe se o?itovati srednje tekim oblikom, s povremeno kadkada i spontanim povla?enjem; u drugih, moe se razviti naglo sa smr?u unutar nekoliko tjedana ili mjeseci. Suvremene analize velikog broja bolesnika pokazuju da danas njih oko 90% preivi 10 godina. Zna?ajno bolja prognoza bolesti u novije vrijeme rezultat je rane dijagnoze bolesti, te nepretka u lije?enju. Zahva?enost bubrega, sredinjeg iv?anog sustava, plu?a s krvarenjem i sekundarne infekcije naj?e?i su uzroci loe prognoze i smrtnog ishoda bolesti. >Plivazdravlje/

VEZANI SADRAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridržana.