Svjetski dan oboljelih od vitiliga Ispis
Novosti
ÄŚetvrtak, 14 Lipanj 2018 19:51

vvitiligoObilježavanje Svjetskog dana oboljelih od vitiliga održati u ponedjeljak, 18.06.2018. g. s po?etkom u 16 sati u Predavaonici Klinike za kožne i spolne bolesti Klini?kog bolni?kog centra Sestre Milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

 

 

Skup ?e otvoriti akademkinja Mirna Šitum, predsjednica Hrvatskog dermatovenerološkog društva i prof. dr. sc. Andrija Stanimirovi?, predsjednik Hrvatskog saveza oboljelih od vitiliga koji ?e iznijeti daljnje modalitete suradnje Hrvatskog dermatovenerološkog društva i Hrvatskog saveza oboljelih od vitiliga. U sklopu obilježavanja predvi?ena su kratka predavanja vezana za nastanak bolesti i njezino lije?enje te utjecaj na kvalitetu života oboljelih.

Vitiligo

Vitiligo je stanje koje uzrokuje depigmentaciju na dijelovima kože. O?ituje se kada melanociti, stanice koje su odgovorne za pigmentaciju kože, odumru ili postanu nestabilne za funkcioniranje. Uzrok vitiliga je nepoznat, ali istraživanja ukazuju na mogu?e podrijetlo iz autoimunih, genetskih, neuralnih, viralnih uzroka ili pak od oksidativnog stresa. Incidencija u svijetu je manja od 1%. Naj?eš?i oblik je nesegmentalni vitiligo, koji ima obilježje da se pojavljuje u simetri?nim obrascima, ponekad preko velikih dijelova tijela.

Simptomi

Najistaknutiji simptom vitiliga je depigmentacija dijelova kože koji se pojavljuju na ekstremitetima. Iako su dijelovi u po?etku maleni, ?esto se pove?aju i promjene svoj oblik.Kada se kožne lezije o?ituju, najistaknutije su na licu, rukama i zglobovima.Depigmentacija je djelomi?no zapažena oko tjelesnih otvora, poput usta, o?iju, nozdrva, gentalija i pupka. Neke lezije imaju hiperpigmentaciju oko rubova.

Lije?enje

UVB fototerapija

Izlaganje kože na UVB svijetlo iz UVB lampi je naj?eš?a vrsta lije?enja vitiliga. Tretman može biti proveden u ku?i s ku?nom UVB lampom ili pak u ambulanti. Tretman može trajati nekoliko tjedana ako su promjene na vratu ili na licu ili pak ako traju dulje od 3 godine. Ako su promjene na rukama ili nogama i traju dulje od tri godine, potrebno lije?enje može trajati i nekoliko mjeseci. U ambulanti se tretmani vrše 2-3 puta na tjedan, a u ku?i svaki dan, što ?ini ku?no lije?enje još u?inkovitijim. Dodavanjem psoralena, fotosenzitizatora koji poja?ava u?inak UV svijetla, može se pripomo? u djelomi?noj repigmentaciji. Istraživanja su pokazala da imunomodulatorne kreme poput Protopic i Elidel tako?er uzrokuju repigmentaciju u nekim slu?ajevima kada se kombiniraju sa UVB uskopojasnim tretmanom. Izvješ?e iz 1997 sugerira da kombiniranje dodataka vitamina B12 i folne kiseline sa izlaganjem suncu uzrokuje repigmentaciju u 52% slu?ajeva.

PUVA fototerapija

Tretmani sa ultravioletnim (UVA) svijetlom se normalo vrše u hospitaliziranim centrima. Psoraleni i tretman sa ultravioletnim A svijetlom (PUVA) uklju?uje uzimanje lijeka koji povisuje kožnu senzitivnost na ultravioletno svijetlo. Koža je tada izložena visokim dozama ultravioletnog A svijetla. Tretman je potrebno raditi dvaput na tjedan kroz 6-12 mjeseci ili ?ak dulje. Zbog visokih doza UVA i psoralena, PUVA može uzrokovati nuspojave poput sun?anih opekotina ili kožnih pjegica. Uskopojasna ultravioletna B (UVB) fototerapija se sada mnogo ?eš?e koristi od PUVA-e zbog manje u?estalih nuspojava i kožnih ošte?enja. Poput PUVA-e, tretman se vrši dvaput tjedno u bolnici ili svaki dan doma, i ne postoji potreba za korištenjem psoralena.

Transplantacija melanocita

U listopadu 1992. publicirano je znanstveno izvješ?e o uspješnoj transplantaciji melanocita na podru?ja zahva?ena vitiligom sa efektivnom repigmentacijom podru?ja. U proceduru je uklju?eno uzimanje tankog sloja pigmentirane kože sa glutealne regije pacijenta. Tada su melanociti bili odvojeni u stani?ne suspenzije koje su bile proširene u kulturi. Podru?je koje se tretiralo je ogoljeno sa dermobraderom i melanocitna presadnica je primjenjena. Izme?u 70 i 85% pacijenata su osjetili gotovo kompletnu repigmentaciju njihove kože. Duljina trajanja repigmentacije se razlikovala od osobe do osobe.

Kožno maskiranje

U blažim slu?ajevima, dijelovi kože zahva?eni vitiligom mogu se sakriti šminkom ili ostalim kozmeti?kim maskirnim rješenjima. Ako je pogo?ena osoba blijedog tipa kože, dijelovi kože zahva?eni vitiligom mogu se u?initi manje vidljivim tako da se izbjegava sun?anje i tamnjenje nezahva?ene kože.

Wikipedia.org

VEZANI SADRŽAJI