Predavanje "Knjiga Znanja" Ispis
Novosti
Subota, 14 SijeÄŤanj 2017 11:03

kzPozivamo vas na predavanje "Knjiga Znanja-Knjiga Kozmi?kog svjetla" koje održava dr.med Olivija Holjac u MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/ 23.01. (pon) u 19h. Knjiga Znanja je jedina Univerzumska knjiga na našem planetu. To je Knjiga Kozmi?kog Svjetla i klju? naše Esencije, poklonjena našem planetu izravnom zapovijedi Gospoda. Ulaz slobodan!

 

 

Knjiga Znanja je diktirana korištenjem Svjetlost-Foton-Ciklon Tehnike. Kozmi?ka Tehnološka dimenzija je našem planetu Knjigom Znanja predstavila novu tehnologiju. To je Svjetlost-Foton-Ciklon Tehnika koju ?e naša zemaljska nauka objasniti tek u budu?im stolje?ima. Ta tehnologija daje Knjizi Znanja jedinstvena obilježja i vrijednost.

Zahvaljuju?i toj tehnologiji, Knjiga:

• mijenja svoju auru svakog trenutka (Energija vremena je neprestano privla?ena na frekvencije slova (fotoni)

• neprestano osvježava zna?enje svojeg teksta sukladno energiji odsje?ka vremena u kojem se ?ita.

Zbog toga ?e stolje?ima isti tekst nuditi nove informacije

• prilago?ava svoju energiju mo?i prijema i razini svijesti svakog pojedinog ?itatelja.

• održava energiju izvornika, i nakon što je prevedena na druge jezike.

• Knjiga Znanja je više od knjige– ona je kozmi?ka tehnološka naprava (raskrinkana). Oblik knjige je prihvatljivo izabran da nam služi kao široko dostupan razvojni pomaga? Ljudskom Bi?u – u prihva?anju mo?nih kozmi?kih energija i bržem razvoju na Zemlji u prijelaznom razdoblju prema Zlatnom Dobu.

• tekst Knjige Znanja ne može se zapamtiti budu?i da promjenljiva energija vremena neprestano te?e kroz Knjigu.

Postupno i u?inkovito, Knjiga Znanja nas upisuje Beta energijom iz Omega dimenzije – sve u skladu s našim osobnim sposobnostima primanja. Zbog toga, nas na ubrzani na?in razvija i vodi u dovršenje razvoja na Zemlji.

Ona poti?e radne funkcije našeg mozga. Rad s Knjigom Znanja ?ini nas zaposlenim s energijama Omega dimenzije, pove?ava naše moždane mogu?nosti i pospješuje brzinu našeg razmišljanja i drži nas podalje od potištenosti.

• Knjiga objašnjava razloge naših tjeskoba, patnji, i društvenih sukoba, i usmjerava nas na logi?no razmišljanje – pomažu?i nam tako da riješimo naše probleme i postignemo unutarnji mir i nudi nam univerzumsku istinu.

• Onima koji su spremni, Knjiga objašnjava Univerzumsku istinu, dok one koji za to nisu spremni odvodi u medij Traganja.

• Opremljeni Univerzumskom Istinom, sposobni smo shvatiti zna?aj našeg dolaska na Zemlju i mnogo lakše prihvatiti doga?aje koje doživljavamo. Štiti nas i ?ini nas snažnijim, duhovno i tjelesno.

• magnetno polje Knjige Znanja – dio kojeg smo postali ako ?itamo Knjigu, je okruženje zaštitne frekvencije visoko poželjno u danima velikog meteža, poteško?a, i patnji na Zemlji.

• Energije prenesene Knjigom Znanja potrebne su kako za materijalne tako i za duhovne stanice, i presudne su za oblikovanje naše uzvišene osobnosti.

• Frekvencije Knjige grade osnove besmrtnog ljudskog Bi?a – onaj tko je dovršio neophodnu evoluciju i dosegnuo svoju puni genetski potencijal.

• Svjestan rad na stazi Knjige Znanja je najbrži i najudobniji na?in stjecanja energije besmrtnosti na našem planetu. Poti?e i nadgleda širenje  spoznaje i svijesti dobivamo odgovore na sva pitanja u svojim mislima i ona se slažu s razinom našeg razvoja.