Ispis
Novosti
Petak, 29 Lipanj 2018 13:51

ljetoS dolaskom ljetnih vru?ina pove?ava se rizik pojave kardiovaskularnih oboljenja poput sr?anog i moždanog udara osobito u starije populacije. Kako bi se to sprije?ilo, poželjno je koristiti neke od mjera za izbjegavanje vru?ina.

 

 

Rashladite svoj dom

• Nastojte rashladiti prostor u kojem živite. Mjerite sobnu temperaturu izme?u 8.00 i 10.00 sati, u 13.00 sati i no?u nakon 22.00 sata. Idealno bi bilo sobnu temperaturu držati ispod 32°C danju i ispod 24°C no?u. To je posebno važno za djecu ili ako ste osoba starija od 60 godina ili ako imate kroni?ne zdravstvene probleme.

• Koristite hladniji no?ni zrak da rashladite svoj dom. Otvorite sve prozore ili rolete tijekom no?i i ranih jutarnjih sati kada je vanjska temperatura niža (ako je to mogu?e).

• Smanjite koli?inu vru?eg zraka unutar stana ili ku?e. Danju zatvorite prozore i rolete (ako ih imate), naro?ito one koji su okrenuti prema suncu. Ugasite sva umjetna svijetla i što je više mogu?e elektri?nih ure?aja.

• Stavite zaslone, draperije, tende na prozore koji dobivaju jutarnje ili popodnevno sunce.

• Objesite mokre ru?nike kako biste rashladili zrak u prostoriji. No, nemojte zaboraviti da se time pove?ava vlažnost.

• Ako imate ure?aj za rashla?ivanje (air-conditioning) zatvorite vrata i prozore kako ne bi trošili više energije nego što je potrebno.

• Elektri?ni ventilatori mogu pružiti olakšanje i osvježenje, ali ako je temperatura iznad 35°C ne?e sprije?iti bolesti vezane uz velike vru?ine. Važno je piti dovoljno teku?ine, ali ne naglo.

Klonite se vru?ine

• Sklonite se u najhladniju prostoriju vašeg stana/ku?e, posebno no?u.

• Ako vaš stan/ku?u ne možete držati hladnim, provedite dva do tri sata dnevno u hladnom prostoru (npr. javna zgrada koja je hla?ena).

• Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana.

• Izbjegavajte naporan fizi?ki rad. Ako morate naporno raditi ?inite to u najhladnije doba dana, što je obi?no u jutro izme?u 4.00 i 7.00 sati.

• Potražite sjenu.

• Ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranom vozilu.

• Redovito koristite kreme sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zra?enja. Naro?itu brigu valja posvetiti novoro?en?adi i maloj djeci. Za njih treba koristiti zaštitne kreme s najve?im faktorom.

• Prilagodite svoje izlaganje sun?evom UV zra?enju uvažavaju?i dnevne promjene vrijednosti UV indeksa.

Rashladite tijelo i pijte dovoljno teku?ine

• Izbjegavati boravak na suncu u razdoblju od 10.00 do 17.00 sati, osobito djeca, trudnice, starije osobe i sr?ani bolesnici te bolesnici oboljeli od še?erne bolesti;

• Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogu?nost je zamatanje u hladne mokre ru?nike, hladiti se mokrom spužvom, kupke za noge, itd.

• Nosite laganu, široku i svijetlu odje?u od prirodnih materijala. Ako idete van stavite šešir širokog oboda ili kapu i sun?ane nao?ale.

• Koristite laganu posteljinu, plahte, po mogu?nosti, bez jastuka kako biste izbjegli akumulaciju topline.

• Pijte redovito i izbjegavajte alkohol i napitke s previše kofeina i še?era.

• Jedite ?eš?e male obroke. Izbjegavajte hranu bogatu bjelan?evinama. Pomognite drugima

• Posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji ve?inu vremena provode sami. Osjetljive osobe mogle bi zatrebati pomo? tijekom vru?ih dana.

• Razgovarajte o toplinskom valu s vašom obitelji. S obzirom na svoje zdravstveno stanje i aktivnosti svaki ?lan obitelji treba znati koje mjere zaštite mora poduzeti.

• Ako je netko koga poznajete pod rizikom pomognite mu da dobije savjet i podršku. Starije osobe i bolesnike koji žive sami treba posjetiti barem jednom dnevno.

• Ako uzimaju lijekove, provjerite s lije?nikom koji ih lije?i kakav utjecaj ti lijekovi mogu imati na termoregulaciju i ravnotežu teku?ine u tijelu.

• Položite te?aj prve pomo?i kako bi nau?ili što poduzeti u slu?aju toplinskog udara i ostalih hitnih stanja. Svatko mora znati kako reagirati. Ako imate zdravstvene probleme

• Držite lijekove na temperaturi ispod 25şC ili u hladnjaku (pro?itajte upute o skladištenju lijeka u uputi o lijeku).

• Zatražite savjet lije?nika, ako imate neku kroni?nu bolest ili uzimate više lijekova. Ako se Vi ili drugi oko Vas osje?aju loše

• Tražite pomo? ako imate vrtoglavicu, slabost, nemo?, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju; što prije oti?ite u hladniji prostor i mjerite temperaturu;

• Popijte vodu ili vo?ni sok da nadoknadite teku?inu;

• Smirite se i legnite u rashla?enu prostoriju ako imate bolne gr?eve, naj?eš?e u nogama, rukama ili trbuhu, ?esto nakon provedenog rada ili vježbe u vrlo vru?em vremenu, pijte teku?inu koja sadrži elektrolite, a u slu?aju da gr?evi ostanu prisutni duže od jednog sata potrebna je medicinska pomo?;

• Savjetujte se s lije?nikom u slu?aju drugih tegoba ili ako opisane tegobe duže traju. Ako ?lan vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vru?u, suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), gr?eve i/ili su bez svijesti odmah zovite lije?nika/hitnu pomo?.

Dok ?ekate na lije?nika/hitnu pomo?, smjestite osobu u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignite joj noge i kukove, odstranite odje?u i po?nite s vanjskim hla?enjem, kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz ventilator i špricanje kože vodom temperature 25 do 30şC.

Mjerite temperaturu tijela. Hladite osobu dok se tjelesna temperatura ne spusti ispod 38°C. Nemojte dati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Osobe bez svijesti postavite u bo?ni leže?i položaj.

Izvor: http://www.euro.who.int/

Stampar.hr

VEZANI SADRŽAJI