Renalnom denervacijom protiv hipertenzije Ispis
Medicina
Autor dr. Kristina Lončarić   
Subota, 10 Ožujak 2012 19:31

renalna-denervacijaNova metoda liječenja povišenog krvnog tlaka za pacijente u kojih se, unatoč terapiji optimalnim dozama 3 ili više vrsta antihipertenziva, ne postiže adekvatna kontrola krvnog tlaka, počinje se primjenjivati u Hrvatskoj u KBC-u Rijeka, KBC-u Zagreb i KB Merkur.

 

Tihi ubojica

Povišen krvni tlak (hipertenzija), vodeći zdravstveni problem današnjice, prozvan je "tihim ubojicom" jer u većini slučajeva dugo ne uzrokuje pacijentu tegobe, a progresivno oštećuje krvne žile značajno povisujući rizik za moždani udar, srčani udar, zatajenje srca i kronično oštećenje bubrega, pa je tako najznačajniji pojedinačni rizični čimbenik smrtnosti u svijetu. Procjenjuje se da u razvijenom svijetu od hipertenzije boluje 1 od 3 odraslih osoba, a prema rezultatima EH-UH studije prevalencija hipertenzije u Hrvatskoj je 37,5%.

Dijagnoza hipertenzije postavlja se ako je izmjereni krvni tlak opetovano iznad 140/90 mmHg. Regulacija krvnog tlaka rezultat je međudjelovanja živčanog sustava, srca, krvnih žila, hormona i bubrega. Određene bolesti tih sustava rezultiraju tzv. sekundarnom hipertenzijom.

No, u više od 95% bolesnika s hipertenzijom radi se o primarnoj (esencijalnoj) hipertenziji gdje ne postoji pojedinačni uzrok, već je hipertenzija rezultat međudjelovanja genetskih uzroka i okoliša (npr. pretjeran unos soli, pretilost, pušenje, stres). Esencijalna hipertenzija liječi se promjenom životnih navika (pravilna prehrana, prestanak pušenja, tjelovježba) i lijekovima.

Rezistentna hipertenzija

renalna-denervacijaKada se u pacijenata ni nakon istovremene primjene 3 ili više antihipertenzivnih lijekova iz različitih skupina u optimalnim dozama, ne uspijevaju postići ciljne vrijednosti tlaka (<140/90mmHg, odnosno <130/80mmHg u dijabetičara i kroničnih bubrežnih bolesnika), govorimo o rezistentnoj hipertenziji. Upravo za tu skupinu pacijenata predstavljena je nova terapijska opcija – renalna denervacija Symplicity Catheter Systemom.

Cilj postupka je selektivno uništenje simpatičkih živaca (denervacija) oko bubrežnih arterija, čime se postiže da bubrezi zadržavaju manje soli i tekućine i proizvode manje renina koji omogućava nastanak angiotenzina i aldosterona koji povisuju krvni tlak. Nakon lokalne anestezije, napravi se mali rez u preponi kroz koji se pristupa bedrenoj arteriji. U bedrenu arteriju uvede se kateter koji se provede do bubrežnih arterija te se tada kroz njegov vrh otpusti radiofrekventna energija koja uništi okolne simpatičke živce.

Siguran zahvat

Zahvat je novi u svijetu, a dosadašnje studije (Symplicity HTN-1 i Symplicity HTN-2) pokazale su da je u pacijenata podvrgnutih zahvatu prosječno smanjenje tlaka od 20/10mmHg do 32/12mmHg (ovisno o studiji i vremenu proteklom nakon zahvata), te da je učinak dugotrajan (prisutan i 2 godine nakon zahvata -najdulje do sada praćeni pacijenti) u odnosu na kontrolnu skupinu pacijenata liječenih samo lijekovima.

Zahvat se smatra sigurnim budući da u jednoj studiji nije bilo nikakvih komplikacija, a u drugoj je došlo do komplikacija u 4 (3 pesudoaneurizme na mjestu punkcije bedrene arterije i 1 disekcija bubrežne arterije) od 153 pacijenata koje su uspješno sanirane bez posljedica.

Veseli činjenica da hrvatska medicina slijedi svjetske trendove, te da će se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje uskoro uputiti zahtjev za financiranje ove nove metode kojom bi se moglo liječiti 60 000 do 80 000 hrvatskih bolesnika s rezistentnom hipertenzijom.

Kristina Lončarić, dr.med, Medikus kreativni laboratorij
HINA / Medscape.com / TheLancet.com /

Video - Youtube